Извънземната органична материя е открита във вулканичен седиментен скален къс в Южна Африка и датира отпреди 3.3 милиарда години. Следите от въглерод вероятно са дошли от древните метеорити, които са удряли нашата планета в миналото, като се смята, че това е най-старата извънземна органична материя, която някога е била откривана. Находката не доказва, че извънземните са посещавали нашата планета, но тя придава тежест на идеята, че градивните елементи на живота може да са пристигнали от Космоса. 

Франсис Уестал от CNRS Центъра за молекулярна биофизика казва, че за първи път откриваме реални доказателства за извънземен въглерод в земните скали. Уестал и нейният екип откриха 2 мм дебел скален слой с „аномални“ сигнали в планините Махонджава в Южна Африка. Изследователите открили сигнали за наличието на въглерод и на наночастици от никел, хром и желязо, често срещани в метеоритите.

Според учените, присъствието и на двата сигнала е озадачаващо. Нистина, много трудно е да се опише такова събитие, удар от метеорит или друго тяло, при което се запазва, както органичната материя, така и частиците от минерала шпинел в такъв тънък седиментен слой. От една страна, хидрогенизираната органична материя може да оцелее само ако температурата на падащия метеорит не надвишава няколкостотин градуса. От друга страна, космическите минерали се формират при високата температура от хиляди градуси и топенето на обекта, докато той пада към повърхността на Земята. Наличието и на двете в един и същ скален къс е доста странно.

Вижте още: Сибирски метеорит донесе на Земята невиждан досега минерал