Твърдо, течно, газообразно и плазма – това са познатите ни и често срещани агрегатни състояния на материята. Заедно с тях съществуват и няколко други, които обаче се проявяват само при екстремни условия. Наскоро учени откриха ново такова състояние – метал на Ян-Телър.

Докато металите са в това положение, молекулярните им решетки могат да провеждат електричество без загуба на енергия и при високи температури. Към момента свръхпроводниците работят само при изключително ниски температури и са неприложими, но металите на Ян-Телър могат да променят това.

Въпросното състояние се получава при обвързването на алкални йони и молекули с 60 въглеродни атома, под формата на футболни топки. Като използват рубидий, учените вдигат температурата на работа на свръхпроводниците до 35 Келвина – доста ниско и все пак ясно подобрение.

Вижте как можем да имаме 10 пъти по-бърз интернет с помощта на лазери.