Ленор Расмусен – учен от САЩ, разработи изкуствени мускули въз основата на електроактивни полимери. В момента нейните образци, носещи името Synthetic Muscle, преминават през тестове не само на Земята, но и в Космоса, на МКС, където се подлагат на широк спектър въздействия и радиационно лъчение.

 

Електроактивните полимери са наречени неслучайно „умен материал“ - те са способни да реагират на външни дразнители, такива като светлина, температура и електричество. Новият материал се свива в отговор на електричеството, подобно на истинските мускули. Освен това изкуственият мускул е способен да се разширява, свива и разтяга във всяко направление, като възможностите му превъзхождат тези на истинските мускули. Това дава възможност те да бъдат използвани за създаване на човекоподобни роботи, които ще са способни да имитират човешкото движение с неговата ловкост и подвижност, извършвайки задачи на местата, където човек не би могъл или не би трябвало да бъде. Роботите със синтетични мускули ще могат да работят в Космоса, в атомните електроцентрали или да решават военни задачи.