Повишаването на честотата и силата на ураганите, формиращи се над Земята, започва все повече да притеснява учените. Нов проект, които би струвал 10 милиарда щатски долара годишно, предлага нов механизъм, който да се опита да промени атмосферата на Земята така, че да я охлади и да намали с 50% броя урагани за впечатляващите 50 години.

Екипът от учени от множество държави са обединили усилията си в насока да „инжектират“ сулфат в атмосферата. Те вярват, че сулфатните аерозоли, веднъж разпръснати в стратосферата, могат да спомогнат за цялостното охлаждане на планетата и да намалят броя на ураганите в дългосрочен план. Един от водещите учени на публикуваното изследване, Джон Мур, който оглавява китайската програма по геоинженерство, казва, че проектът реално цели да имитира „вулканна дейност“ и че трябва да се изпратят 5 милиарда тона сулфати годишно в атмосферата, на около 20 км височина, за да има ефект.