Към момента най-здравият материал е графенът, чиято възможност за подреждане в двуизмерни слоеве (такива с дебелина само от един атом), го прави приложим в разнообразни сценарии. Изследователи от Департамента за енергия в САЩ обаче разработиха нов материал, който вероятно е по-здрав дори от графена. Материалът се нарича борофен и както името подсказва, той е изграден от атоми на елемента бор, който е неметал и има свойства на полупроводник в нормалното си състояние. При подреждане в двуизмерен лист обаче, борът придобива някои свойства на металите, както и други интересни характеристики.

Борофенът не съществува естествено в природата, а първите количества от материала са създадени след съставянето на подробни теоретични модели. Създаването на двуизмерен борофен започва с нагряването на атоми бор до температура на изпаряване. Така полученият газообразен материал с метални свойства се нанася върху тънък сребърен слой. Тъй като двата елемента не реагират един с друг, атомите на бора се подреждат върху среброто в желаната конфигурация. Все още не знаем с пълна сигурност дали борофенът е най-здравият материал на света, но неговите създатели продължават да тестват материала и да нанасят възможните подобрения по структурата му.

А знаете ли кой е най-здравият материал в природата?