Камарата на общините във Великобритания гласува в полза на приемането на нова регулация в областта на генното инженерство. По силата на новия закон учените ще имат право да комбинират ДНК от трима души, когато това е необходимо. По този начин е възможно зачеването на здраво дете от жени с митохондриални заболявания. Съдържаната в митохондриите ДНК се предава само от майката, което позволява заместването й с такава от здрав донор. Предаваните по наследство митохондриални заболявания могат да доведат до загуба на зрението, хронични припадъци, мускулна атрофия и сериозни заболявания на сърцето и черния дроб. При комбинирането на ДНК от трима родители този риск може да бъде елиминиран напълно. Митохондриалната ДНК има различна структура и функции от клетъчната и не отговаря за наследяването на лични белези, тоест присъствието на трети "родител" не променя генома на бъдещото дете.

Самият процес е близък до оплождането ин витро – от бъдещата майка се взема яйцеклетка, в която митохондриалната ДНК се замества с тази от жена донор, след което яйцеклетката бива оплодена. Регулацията трябва да бъде приета от Камарата на лордовете, преди да влезе в сила. Ако това стане, първото бебе от трима генетични родители може да бъде родено през 2016 г.

А знаете ли, че учени създадоха извънземна ДНК?