Изследователи от Лозана работят върху проект на име CleanSpace One, който предвижда създаването на малък спътник, чиято основна задача ще бъде да се справи с космическия боклук. Проблемът с фрагментите от старо оборудване в Космоса напоследък става все по-актуален и тревожен. Това е причината за създаването на подобни проекти.

Към момента на земна орбита има всевъзможни отломки от стари космически апарати, ракети и т.н. Първата цел на CleanSpace One ще стане швейцарският спътник Swisscube, пуснат през 2009 г., или TIsat, изведен на орбита през 2010 г. Машината ще захване чрез специално оборудване стария апарат и ще го отведе в плътния слой на атмосферата, където той напълно ще изгори.

Създаването на CleanSpace One ще струва 8.3 милиона евро.