Към момента космическият боклук не заплашва пряко живота на Земята, тъй като количеството му не е твърде голямо. В орбитата на Земята се реят около 20 000 отпадъци с размер над 10 см, но се очаква този брой да се утрои до 2030 г. Така космическото замърсяване може бързо да се превърне в истинска заплаха за живота на нашата планета. В тази връзка учени от Италианската космическа агенция за създали концепция за унищожаване на по-големите парчета космически боклук. Сателит открива отпадъка и прикрепва неголям носач към него, използвайки роботизирана ръка. Носачът, от своя страна, потегля към повърхността на Земята и оставя отпадъка да бъде изпепелен от триенето със земната атмосфера. 

Преобладаващата част от космическите отпадъци са остатъци от разрушени или повредени сателити. Проблемът на метода обаче е, че е твърде бавен и неефикасен.

 

Тагове: