Учени успяха да докажат нещо, което самият Айнщайн не е успял – една от неговите популярни теории отпреди близо век. Тя се отнася до гравитационния феномен, в който светлината, излъчвана от една звезда, се изкривява, преминавайки край други звезди в пространството. Екип учени, водени от д-р Каилаш Саху, са успели да открият феномена и да го наблюдават и докажат. Изследването, доказващо, че светлината от една звезда се пречупва, преминавайки покрай други, ще бъде публикувано до няколко дни.

Идеята на Айнщайн – че гравитационното придърпване от звездите манипулира светлината, преминаваща на голямо разстояние от тях – е наричана от учените „гравитационно микронизиране“. Великият учен не е имал възможността сам да наблюдава този ефект и не е открил доказателство, че той съществува – теорията му е позована на знанията, които има върху ефектите на гравитацията. Айнщайн настоява, че въпросната теория не е просто възможна, а е твърде вероятна. През 1936 година той пише, че поради голямата дистанция между звездите „феноменът няма как да бъде наблюдаван директно“.

Е, модерната технология прави това възможно и теорията вече е потвърдена. Разбира се, микронизация е наблюдавана в Космоса и преди, но не и в контекста на тази теория и никога не е била измервана и изучавана от тази гледна точка. С помощта на телескопа "Хъбъл" астрономите виждат взаимодействието между две звезди, използвайки като вид леща бялото джудже Stein 2051 B, намираща се между тях.