Ново проучване доказва, че натрупването на въглероден диоксид в горните слоеве на атмосферата води до риск от по-бързо натрупване на космически боклук в близост до планетата ни. Въглеродният диоксид, който затопля земната атмосфера, има и интересното свойство да охлажда атмосферата и да контактува с горните й слоеве. Насищането на тези слоеве с газа намалява атмосферното "дърпане" на обектите в Космоса спрямо нашата планета.

Това означава, че управлявани от човека обекти като Международната космическа станция трябва да използват повече енергия, за да се отдалечават от Земята. По този начин се увеличава и силата, с която се привлича космическият боклук. Друг негативен фактор е удължаването на живота на космическия боклук. Скоростите на натрупване на боклука растат, което може да доведе до сблъсъци на обекти в Космоса.