Група американски учени под ръководството на Джеронимо Вилньов от NASA са направили проучване на водните пари в марсианската атмосфера и са стигнали до извода, че някога на Червената планета е имало океан. Това, че на Марс преди милиарди години е имало вода, вече е известен факт, като учените вече са направили и карта на разпределението и на повърхността. Това, което бе неизвестно досега обаче, бе точно колко вода е имало на Марс. Групата на Джеронимо Вилньов се опитва да отговори на този въпрос.

 

За целта те са използвали картата за разпределението на марсианската вода в атмосферата и знанието за това, в какво съотношение са различните изотопи на водорода в тази вода. Оказва се, че водата в атмосферата е разпределена много неравномерно. Така например над полюсите има най-голяма концентрация, както и в низините и по-дълбоките падини. Там където релефът е по-висок, концентрацията на водата е значително по-малка. Концентрацията на деутерий в атмосферната вода над ниските области е много близка до тази, която се наблюдава над земните океани. Спрямо данните за разпределението на водата в атмосферата на Марс сега учените могат да покажат къде точно са се намирали големите водни резервоари на Червената планета. Според тях някога повърхността на Марс е била покрита с океан, площта на който е достигала 1/5 от повърхността на планетата. Учените са направили и оценка на средната дълбочина на предполагаемия океан, изхождайки от това, какви области би трябвало да покрива. Оказало се, че тя е била минимум 137 метра.