Космическата радиация застрашава живота на астронавтите в Дълбокия космос по много начини, а един от най-опасните от тях е влиянието върху мозъка. Тя може да намали и увреди паметта и да унищожи важни синаптични връзки в oргана. Поради това учени от Калифорнийския университет разработиха хапчета съвместно с компанията Plexxikon, които могат потенциално да предпазят хората в Космоса от загубата на памет, причинена от космическа радиация.

Тестове с мишки сочат, че съдържанието на лекарството принуждава мозъка да заменя облъчените клетки на системата (микроглии) със здрави такива и пречи на възпалението, което уврежда функциите на паметта. Нещо повече: влиянието на лекарството е дългосрочно. Паметта на мишките, върху които то не е тествано, се е увредила около три месеца след излагането им на радиация, а онези, които са приемали лекарството, са останали здрави. Това е важна предпоставка за пътуването на хора до Марс, което ще включва месеци пътуване в Дълбокия космос, а впоследствие и престой на една доста враждебна като обстановка планета. Самото лекарство може да бъде завършено много по-скоро от предвиденото – а то може да бъде ползвано не само за астронавти, но и за хора с дегенеративни мозъчни заболявания като Алцхаймер.