От NASA обявиха едно от най-големите доказателства, че на едната от луните на Юпитер, Европа, има извираща вода, която се изпарява нагоре от повърхността си. Откритието е направено благодарение на разравяне на архивите на космически кораб, пенсиониран от много години – "Галилей". През 1997 година той прелита покрай Европа, събирайки данни от луната, а днес, 20 години по-късно, учените откриват в тях измервания, които показват, че в атмосферата има водна пара. До момента за това само се спекулираше и единствените косвени доказателства бяха откритите от телескопа HUBBLE гейзери през 2012 и 2016 година. Откритието от "Галилей" обаче е най-сериозното доказателство, че от повърхността на Европа излизат буйни пръски изпаряваща се вода.

Изворът се е появил от солен океан, намиращ се под повърхността на луната и би могъл да се изследва дори без кацане на луната като вид и съдържание на водата. Такава мисия NASA планира за 2020 година – мисия, включваща космическия безпилотен кораб Europa Clipper. Той трябва да прелети покрай Европа и да разгледа по-отблизо изворите ѝ, както и да събере проби от водната пара.

Според учените данните от "Галилей" е можело никога да не бъдат извлечени и доказателството да не бъде намерено, ако не са били изображенията от HUBBLE, показващи гейзерите. Архивите на космическия кораб са прегледани отново и е установено, че пространството над Европа е наситено със много заредени частици. Водните изпарения са измерени и е установено, че са с около 1000 км плътност. Именно от тях се зареждат частиците, когато изпаренията изригнат нагоре. Учените не изключват възможността точно от тези водни пари да се вдига и температурата на ледената повърхност на Европа. Изследването им ще даде ясна представа на учените за състава на океана под повърхността ѝ. NASA има амбиции да създаде и изпрати и кораб, който в някакъв момент да кацне на луната. Ще бъде добре той да има възможност за копаене надолу, но това ще е тежка задача – очаква се повърхността на Европа да е минимум 20 километра дебела. По-големите надежди за изучаване на луната на Юпитер се възлагат на Europa Clipper, който ще пристигне там през 2022 година.