Малкият свят, намиращ се на 186 милиона светлинни години от Земята, носи официалното име K2-315b. Тя е с размерите на нашата планета и прави едно пълно завъртане около звездата си за точно 3.14 дни. Откривателят ѝ я нарича с математическото наименование Пи, защото това е доста близо до константата пи, която отразява отношението между обиколката и диаметъра на окръжността.

За съществуването на "Пи Земя" се подозира от известно време. Първоначално индикации за наличието на странното небесно тяло бяха уловени през 2017 година, когато космическият телескоп Kepler изпълняваше своята втора и разширена мисия. Всъщност той е засякъл 20 леки спада на равни интервали в приеманата светлина, а това е най-честият признак, че е открита нова екзопланета. Тези спадове се наричат транзити и се регистрират като леки колебания в звездната светлина. Разбира се, наличието им не е достатъчно доказателство за такова гръмко твърдение, ето защо екип от астрономи се обръщат към SPECULOOS –  система от свързани телескопи, които работят заедно и търсят близо до звездите джуджета екзопланети с размери, подобни на земните.

Пи е с подобна големина и най-вероятно е доста скалиста по подобие на Земята, Марс, Меркурий и Венера, но подробности могат да се научат единствено след доста по-подробно изследване. Такова например е оптичната спектроскопия, разчитаща на доплеровия ефект – при нея се разглеждат промените в дължините на светлинните вълни, излъчвани от звездата. Те са компресирани при приближаване и по-опънати, докато образът се отдалечава. За съжаление екипът изключва възможността на Пи да съществуват условия за живот, поне не такива, каквито ги познаваме. Взимайки предвид голямата орбитална скорост от 81 км/секунда (за сравнение орбиталната скорост на Земята е 29.78 км/секунда), повърхността на екзопланетата най-вероятно е прекалено гореща. Въпреки това тя е интересна цел за проучване и евентуална бъдеща тераформация.

Както астрономите, така и Пи и нейните по-малки родственици очакват с нетърпение появата на телескопа JWST, който е предназначен да изследва детайлно атмосферата на далечните извънземни светове.

Снимки: shutterstock

Виж още: Роскосмос обяви Венера за руска планета