Неотдавна откритата екзопланета EPIC 228813918 b прави една обиколка около своята звезда за по-малко от 4.5 часа, като това я прави една от „най-бързите“ и пред нея е само планетата KOI 1843.03, при която годината е по-къса само с 4 минути.

Открихме планета от земен тип с ултракъса периодична орбита около червено джудже“, се казва в доклада на изследването, публикувано в ежемесечника на Кралското астрономическо дружество. Изследването е направено с телескопа Kepler. Средната продължителност на човешкия живот на Земята е 79 години, но на EPIC 228813918 b тя би била около 150 000 години. Планетата е с приблизително същия размер като Земята, като при това кората й се състои от почти 45% желязо.