Учени от Калифорнийския университет заедно със специалистите от NASA разкриха, че продължителното пътуване на бъдещите астронавти към Марс може да бъде много опасно. Както са показали различни проведени експерименти върху опитни мишки, космическите лъчения увреждат невроните на главния мозък, създавайки проблеми с конгитивните навици.

 

На Земята и дори при ниска околоземна орбита ние сме защитени от космическата радиация благодарение на магнитното поле на нашата планета. Но колонизаторите на Марс ще бъдат подложени на космически лъчения с изключително висок интензитет. В хода на опитите, мишките са били облъчвани чрез ускорител на частици с протони с мощност, приблизително еднаква на мощността на лъченията, проникващи през корпуса на космическия апарат, изпълняващ мисията на пътуването до Марс. Шест седмици по-късно, мишките се оказали неспособни да разпознават познати обекти, а невроните в префронталната кора на мозъка са започнали да образуват все по-малко връзки. Разбира се, резултатите относно влиянието на лъчите трябва да се експонират и приложат на 100 процента върху хората, но във всеки случай, опасността от радиацията не бива да се подценява.