Инженери и техници от NASA, работещи над проекта James Webb Space Telescope, неотдавна завършиха важния предварителен тест на основното огледало на телескопа Webb, провеждайки точна настройка и замервайки оптичните показатели.

Тестът, наречен „Център на изкривяване“, има за цел не само да провери работоспособността на главното огледало, но и да определи неговата устойчивост към потенциално опасните външни влияния в Космоса. Учените са използвали цял комплекс от експерименти и фактори, например по време на този тест са използвали няколко силни източника на звук и вибрираща среда, за да имитират космическите условия. За постигането на максимална точност при тестовете учените са използвали специален интерферометър, чиято основна задача е да измери формата и начина на работа на огледалото. Разбира се, имитираната среда и условия не могат в пълна степен да отразят всички евентуални проблеми и особености във функционирането на телескопа Webb, но дават отлична основа за измерване и оценяване на някои моменти, върху които непременно трябва да се обърне внимание. В резултат на тестовете учените са решили в бъдеще време да променят леко формата на огледалото.