Blizzard използва изкуствен интелект, за да генерира концептуално изкуство за своите игри

Blizzard използва изкуствен интелект, за да генерира концептуално изкуство за своите игри

1 | 26.05.2023