Google създава нова социална мрежа. Ще бори Facebook

Google създава нова социална мрежа. Ще бори Facebook

142 | 13.07.2019