Мястото за съхранение в Galaxy S23 ще започва от 256 GB

Мястото за съхранение в Galaxy S23 ще започва от 256 GB

33 | 03.01.2023