Новият телефон на Vivo превръща дори свръхбързото 120 W зареждане в реликва от миналото

Новият телефон на Vivo превръща дори свръхбързото 120 W зареждане в реликва от миналото

0 | 04.06.2022