Европейската комисия приключи свое разследване за това как се купуват и продават РС игрите на територията на ЕС. Брюксел очевидно не е доволен от видяното и излезе със специална декларация – възражение, насоченo срещу Valve, чийто портал Steam е най-големият РС гейм магазин в света, както и към пет големи издатели – Bandai Namco, Capcom, ZeniMax, Focus Home и Koch Media. Комисията счита, че всички те са виновни в нарушаване на антимонополното законодателство на ЕС, защото поставят географски ограничения върху игрите, които продават.  

Valve и издателите са обвинени, че продават ключове за активация на игри, които могат да се използват само в Източна Европа – нещо, което е срещу идеята на ЕС за създаването на единен дигитален пазар. Ефектът на геозаключването се изразява в това, че не позволява на потребители от по-богати страни като Германия или Франция да купуват игри от държави с по-ниски цени и да ги играят у дома.

От друга страна логиката зад подобна практика е разбираема и е нещо, което Spotify например прави от години: таксуваш по-малко за продукти или услуга в страна, където доходите са по-ниски и не позволяваш на хора от по-богати държави да експлоатират това като изискваш местна разплащателна карта. 

Решение на ЕС от декември 2018 г. изрично забранява това, което ЕК нарича несправедливо геоблокиране и днешната реакция бележи нов етап в борбата на ЕС за пазар, който поддържа основни базови цени навсякъде. Сега е ред на Valve и останалите издатели да отговорят като променят ценовата си политика или представят контрааргументи, което е по-вероятно. Ако спорът се задълбочи, неспазването на решение на ЕК може да доведе до глоба до максимум 10 процента от годишния приход на компанията.