Откакто създаването на изображения с помощта на генеративен изкуствен интелект се наложи, разработчиците се заиграват с идеята за използване на ИИ по отношение на видеоклиповете. Въпреки че технологията все още не може да създава цялостни видеа от нулата, Adobe добавя функции към своите инструменти за редактиране на видео, за да промени значително процеса на производство.

Adobe въвежда своите инструменти за генеративен изкуствен интелект Firefly в приложенията на Creative Cloud като Premiere Pro. Firefly добавя множество функции, които биха могли да помогнат на по-малко опитните потребители да създават професионално изглеждащи видеоклипове.

Firefly може да използва текстови подсказки за автоматично редактиране на видеоклип въз основа на това, което ИИ вижда в различните кадри. Той може да комбинира функцията с аудио транскрипция (която може да използва за автоматично прилагане на субтитри), за да редактира сцени според изговорен диалог.

Adobe демонстрира редактиране, базирано на ИИ, с клип, показващ жена, която описва подготовката за скално катерене. Оригиналното видео представлява непрекъснат кадър на нейния разговор пред камерата, но Firefly улавя споменаванията ѝ за обуване на обувки и нанасяне на тебешир и редактира близки кадри на тези действия върху съответния диалог.

Освен това Firefly може да използва текстови подсказки, за да променя цветовата градация. Демонстрацията показва фрази като "хладна сутрин" и "залез", които променят една сцена, за да прилича на две различни части на деня. Друга текстова подсказка изсветлява лицето на обекта.

Потребителите могат също така да добавят лога, графики, шрифтове или заглавни карти с помощта на текстови подсказки. Текстът и логото могат да бъдат стилизирани и анимирани. Освен това Firefly може да изгражда безплатна персонализирана музика и звуци, които да добавя към видеоклиповете.

Може би най-забележителното е, че Firefly може да чете сценарий, за да генерира сторибордове или да редактира B-rolls. Видеоклипът на Adobe показва, че инструментът създава прости рисувани и CG визуализации само въз основа на текста на сценария. Продуцентите могат да променят подредбата на текста и бързо да видят визуалните промени.

Adobe за първи път разкри Firefly в края на март като генератор на изображения с изкуствен интелект, прикрепен към приложения като Adobe Express, Experience Manager, Photoshop и Illustrator. В крайна сметка инструментът ще се появи в работните процеси на Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud и Adobe Express.

Компанията предприема множество стъпки, за да избегне споровете, свързани с генератори на изображения като Stable Diffusion или Midjourney. Понастоящем Adobe обучава Firefly само за Adobe Stock Photos, съдържание Public Domain и материали с отворен лиценз. В крайна сметка компанията ще предостави на сътрудниците възможност да се откажат от обучението на нейния изкуствен интелект и ще разкрие система за компенсиране на създателите на изображения.

Снимка: Unsplash

Виж още: ChatGPT има нужда от освежаване на всеки 20 - 50 въпроса