Миниатюрните пукнатини или драскотини в повечето материали не са от значение. При изработването на прецизно професионално оборудване, превозни средства и космическа апаратура обаче, дори най-малкият недостатък може да има сериозни последици. В тези области на производство ранното откриване на пукнатини е изключително важно. Изследователи от университета в Илинойс създадоха полимерен материал, който може да открива микропукнатини в себе си и да сигнализира за тях. Това става с помощта на микрокапсули с pH чувствителност, които представляват 5% от всички градивни частици на материала.

Когато полимерът бъде спускат или наранен по друг начин, микроскопичните зрънца в него също се пукат, а химическата реакция с въздуха около тях води до оцветяване. Най-малките пукнатини се оцветяват в жълто, по-сериозните в оранжево, а най-големите в червено. Цветът зависи от броя на спуканите микрочастици, който пък е пряко свързан с площта на пукнатината. В бъдеще технологията ще бъде комбинирана със самопоправящи се материали, което ще позволи на полимера не само да показва пукнатини в себе си, но и да се опитва да ги ремонтира.