Докладът на GSMA за мобилната интернет свързаност за 2023 г. разкрива броя на собствениците на смартфони в света. Понастоящем в света живеят над 8 млрд. души, а в доклада се посочва, че 4.3 млрд. души притежават смартфони. Този брой е повече от половината от световното население, което означава, че светът е едно истинско глобално село.

По-нататък в доклада се посочва, че 4.6 милиарда души по света имат достъп до интернет. От този брой 4 милиарда души имат достъп до интернет чрез смартфон, а не чрез други смарт устройства. Останалите 0.6 млрд. души имат достъп до интернет с помощта на други смарт устройства като персонални компютри и таблети.

Освен броя на собствениците на смартфони в света, докладът дава представа и за други проблеми. Част от другите подробности, които докладът предоставя, е процентът на потребители, които използват различни модели на мрежова свързаност. И някои резултати са наистина шокиращи.

В ежедневието си срещате много хора със смартфони, които имат достъп до интернет. Поради тази причина може да ви звучи странно, когато си помислите за възможността за свят без смартфони.

Докладът на GSMA обаче показва, че около 3.4 млрд. души в света не притежават смартфон. При такъв брой хора, които нямат достъп до смартфон, свързаността в определени райони може да се окаже проблем. В райони като Африка на юг от Сахара и Южна Азия броят на хората, които не са онлайн, е съответно 59% и 52%.

Това е повече от процента на хората в тези райони, които имат достъп до интернет. В доклада се разглежда и процентът на световното население, което използва различни видове връзка.

В Северна Америка, Източна Азия и Тихия океан над 69% от населението в тези райони използва устройства с 4G връзка. По-голямата част от собствениците на смартфони в Африка на юг от Сахара, Близкия изток и Северна Африка използват 3G свързаност. И накрая, над 8% от населението на света (600 млн. души) има достъп до интернет чрез функционални телефони.

В този доклад се подчертава не само развитието на технологиите, но и областите, в които трябва да се работи още. Липсата на смартфони или добри интернет връзки в някои райони води до липса на развитие в определени сектори. Необходимо е да се преодолее цифровото разделение в тези райони и да се направи интернет достъпен за живеещите в тези райони с помощта на прости устройства като смартфона.

Снимка: Unsplash

Виж още: Бъдещите ви телефони може да са със самолекуващи се дисплеи