Vivacom отчита най-силен ръст на приходите от началото на 2018 г. от трите основни телекома в страната. Компанията обяви увеличение на годишна база от 5.6% на постъпленията си през първите три месеца, които достигат 222.8 млн. лева. По този начин, тя остава лидер по най-големи приходи в сектора, след като "Мтел" и "Теленор" обявиха своите резултати за периода. Коригираната печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 11.6% до 86.1 млн. лева. Данните не са преизчислени по новия счетоводен стандарт IFRS 15 и затова са съпоставими с предходните периоди. Vivacom за първи път от известно време не обяви финансовите си резултати с подобрен отчет, а само с кратка инфографика. По принцип в календара на сайта на компанията е посочена датата за публикуване на такъв в края на май. Телекомът обяви в средата на април, че е погасил дълга по облигациите имитирани на фондовата борса в Дъблин, с което реално вече няма задължение да предоставя подробна информация публично на потенциални инвеститори.

Стабилно увеличение в мобилния сегмент

Инфографиката и прессъобщението от Vivacom ни дават частична информация, която може да даде представа как се е представила компанията в периода януари-март. Мобилният сегмент продължава да е движеща сила в бизнеса на телекома, като той вече разполага с 29.8% дял от приходите в страната. От компанията не предоставят точни данни за обема, но предвид минималната промяна в постъпленията от тази дейност на другите два оператора, както и факта, че към края на 2017 г. Vivacom разполага с 28.6% пазарен дял предполага, че тя увеличава приходите си в този сегмент. Телекомът отчита и минимален отлив на абонати – 41 хил., което най-вероятно се дължи от поетапното свиване на предплатените карти, вследствие на европейските регулаците. Тенденцията за намаляване на потребителите на мобилни услуги е от близо година и се отчита и от другите оператори. Тя се компенсира с преминаването на голям процент клиенти на договор, както и от плановете с пренос на данни, което вдига приходите в мобилния сегмент. От Vivacom посочват, че абонатите, които през първото тримесечие ползват интернет на своите мобилни устройства вече съставляват 41% от всички, спрямо 34% през същия период на предходната година.

Отлично представяне и във фиксираните услуги

Vivacom през последните години успешно траснформира своите фиксирани услуги, като се преориентира от залязващата традиционна телефония към предоставянето на домашен интернет и телевизия. Затова не е изненада, че бизнеса в тази сфера се развива с отлични темпове. Абонатите на фиксиран интернет се увеличават с 9.7% до 487 хил., като компанията е лидер на този пазар с 26% дял. Тези с ТВ договор – с 8.4% и вече достигат 451 хил. души. По данни на Vivacom 47% от тях използват интерактивната телевизия на компанията. Потребителите на стационарните телефонни услуги се свиват с 13%, което не е изненада предвид постепенното заменяне на технологията от мобилните комуникации. Капиталовите инвестиции на Vivacom се свиват от 40 на 26 млн. лева през първото тримесечие на 2018 г., като основната причина за това е в по-високите вложени средства в развитието на 4 и 4.5G мобилната мрежа на компанията през последните две години. От телекома допълват, че през 2018 г. ще развиват допълнително инфраструктурните си проекти. Един от фокусите ще е разширяването на покритието на 4.5G услугите в страната.