Ново изследване от университета Чапмън в Калифорния представи идеята за нещо, наречено ретрокаузалност. Това е изцяло нова теория, която изказва предположението, че бъдещето буквално може да влияе на миналото, т.е. че следствието се случва преди причината. Ретрокаузалността като ново понятие може да промени начина, по който мислим за Вселената, а също и за пътуването във времето като такова.

Всичко е обяснено само с частици – как експериментът върху една частица в бъдещето би повлиял на състоянието на същата частица в миналото, преди експериментът изобщо да е проведен. Новото изследване би могло да се превърне в съществена част от квантовата теория на физиката. Учените се базират на вече приетата теория за времева симетрия и на базата на нея твърдят, че ретрокаузалността също е напълно вероятна. Теорията за времевата симетрия гласи, че физичните процеси могат да се движат напред и назад във времето, когато се влияят от едни и същи закони на физиката.

Публикацията е с главен автор Матю С. Лайфър, в колаборация с Матю Ф. Пусей от институт в Онтарио. Целта на двамата учени е с теорията си да доведат света на науката до по-ясно разбиране на квантовата теория. За момента няма предложени експерименти по темата, но физиците се надяват да повдигнат интересни въпроси за квантовата механика, които да доведат до нови открития в бъдеще.