Цунамито е рядко, но изключително опасно явление, което вече нееднократно е доказвало своята мощ, а последната ситуация около Фукушима показа, че към него трябва да се отнасяме много по-сериозно.

Докторът по математика Усама Кадри от университета в Кардиф смята, че можем да използваме акустично-гравитационни вълни за борба с това опасно явление. Цунами се образуват в резултат на сеизмични събития от типа на земетресения или подводни свличания, които образуват ударни вълни, а те от своя страна превръщат и най-тихите води в мощно оръжие. Една от особеностите на цунами е в това, че те могат да генерират акустично-гравитационни вълни, като именно в тази посока размишлява математикът. В началото той е смятал, че може да се организира система за ранно предупреждение за цунами въз основата на тези вълни, но сега отива още по-далеч, твърдейки, че може да избегнем цунами или поне да намалим мощността на неговите вълни.

Ученият предлага в отговор на колебанията под водата да бъдат създадени ответни по направление колебания, които биха разбили цялата структура на събиращите се вълни. Изследователят казва, че теоретично всичко работи, но други специалисти отбелязват факта, че за целта съоръжението трябва да съперничи по мощ дори на ядрена бойна глава.

На практика за генерирането на съответната акустично-гравитационна вълна може да се сблъскаме с някои трудности, като например това, че за ефективно противодействие на цунами е необходимо голямо количество енергия“, казва самият Кадри.