Техниката за генетично редактиране, или CRISPR, продължава да набира сили и популярност, а най-новото постижение чрез нея е свързано с редактирането на жизнеспособни човешки ембриони. Чрез CRISPR китайски учени са успели да премахнат генетична мутация, свързана със заболяването синдром на Марфан, засягащ съединителните тъкани на човешкото тяло. Пострадалите от него имат проблеми с очите, сърцето и дори мозъка през целия си живот, понякога с фатален край. Синдромът на Марфан е с 50% наследственост и именно с това се заема CRISPR – според изследването тези проценти биха могли да бъдат намалени.

Стандартният начин на използване на CRISPR включва изрязването на конкретни нишки от ДНК, променяйки генетичния код. Това би могло обаче да доведе до непредвидими изменения и дори по-големи проблеми. Китайските учени са използвали по-нестандартен подход: те са ползвали нещо, наречено базова редакция, техника от 2016 година, с която се променя само една буква от ДНК кода на друга. Изследвания сочат, че този метод дава по-ниско ниво на последващи проблеми и рядко води до нови мутации. До момента обаче той не беше тестван с човешки ембриони. За да се премахне мутацията за синдрома на Марфан, в генът FBN1 е подменена буквата G с A. Редактирани са 18 ембриона, създадени специално за целта. Два от тях са получили неочаквана мутация, но потенциалът и концепцията за този вид редакции се оказват успешни.