Физици от Калифорнийския университет в Лос Анджелис разработиха нов метод за фин анализ на материали. Те успешно създадоха 3D модел на точните позиции на атомите, чиято точност е 19 трилионни части от метъра (няколко пъти по-малко от размера на водороден атом). Новият метод за сканиране използва лъч от електрони, който преминава през изследвания материал и помага за установяването на позицията на атомите му. Различните атоми реагират различно на електронния поток, което ги обособява един от друг в крайното изображение. По този начин учените създават няколко 2D модела, които комбинират в триизмерно изображение.

Новата техника за изключително фин анализ на материали ще намери много приложения в медицината и строенето на летателни средства, където точността на атомно ниво е от изключителна важност. Единственият недостатък на този метод за изследване и тестване на материали, е че многократното сканиране на една и съща проба може да доведе до повреди в материала.

Знаете ли, че неандерталците са причинили огромно екологично замърсяване?