Приемът на парацетамол (ацетаминофен) по време на бременността повишава с 30% риска за развитие на симптоми на аутизъм у новородените от мъжки пол и води до последващо разстройство на вниманието у новородените от женски пол. За това свидетелстват резултатите от мониторинга, проведен в базата на Центъра за изследвания в областта на екологичната епидемиология (CREAL) в Испания.

 

Участие в изследването са взели 2644 млади майки с деца на възраст от една до пет години. Употребата на парацетамол е била оценявана по време на две различни интервюта, съсредоточени върху факта и честотата на прием на препарата (никога, периодично, редовно). Нивото на неврологичното развитие е било измервано с помощта на детския тест за разстройства в акустичния спектър (CAST), тестът за способност за концентрация и внимание на Конър Киди (K-CPT) и описание на синдрома на дефицит на внимание и хиперактивност по системата DSM-IV.

 

Повече от 40% от майките са заявили за случаи на прием на парацетамол в първите 32 седмици на бременността. При това, децата на възраст до 5 години, подложени на въздействието на лекарството са показали по-силно изразени признаци на хиперактивност и импулсивност. Редовният прием на парацетамол е съвпаднал и с по-лошите резултати от теста за внимание – K-CPT, относно частта със скоростта за обработване на визуалната информация. У момчетата, чийто майки са употребявали препарата постоянно по-често са наблюдавани симптоми на разстройство в акустичния спектър – PAC. Според д-р Жорди Джалвес, отрицателните ефекти на парацетамола може да са свързани с неговото директно предназначение. „Преди всичко, той намалява болката, въздействайки на канабиноидните рецептори в главния мозък. Нормално, тези рецептори помагат за проследяване на съзряването и качеството на междусинаптичните връзки на невроните, като парацетамолът се намесва в този процес. Освен това той може да влияе на имунната система и да бъде токсичен за отделните ембриони“, заявава Джалвес.

Парацетамолът е лекарство с аналгетично и антипиретично въздействие. По време на бременността той се изписва в качеството на намаляващо температурата средство, алтернатива на аналгина и аспирина, които са противопоказни за бременните.