Теорията за панспермия далеч не е нова. Тя твърди, че животът на Земята (и не само) не се заражда на нея, а се пренася от космически тела като комети. Наскоро излязоха резултатите от първите проби от 67P, взети от Philae. За пръв път учените откриват органични молекули на повърхността на комета.

Разбира се, не става въпрос за живи организми, а за предшественици на аминокиселините, ДНК и протеините. Общият брой на органичните съединения е 16. Някои от тях са метил изоцианит, ацетон, пропионалдехид и ацетамид. Инструментът Птоломей откри и други ключови вещества на 10 км от повърхността на кометата, включително въглероден моноксид, водни изпарения и въглероден диоксид.

Споменатите вещества могат да се формират абиологично под влиянието на ледовете на 67P и слънчевите лъчи. Подкрепящите теорията за панспермия твърдят, че именно така е започнал животът на Земята. В случай, че теорията е вярна, шансовете за наличие на живот в други системи и галактики е огромен.

Тагове: