Това може да се окаже едно от най-важните открития в последните години от изследването на Космоса и звездите. На 380 светлинни години от Земята е открито бяло джудже, което едновременно се явява и пулсар. Според учените то е част от доста екзотична бинарна система. Откритието е направено благодарение на усилията на учени от Университета Уорик във Великобритания.

Звездата е открита с помощта на Южноафриканската астрономическа обсерватория. От нея астрофизиците са идентифицирали звездата AR Scorpii (AR Sco) като първото бяло джудже, което едновременно се явява и пулсар. Във въпросната звездна система има и още един член – червено джудже, което излъчва мощни сигнали и кара цялата система драматично да пулсира на всеки две минути. Според учените мощният поток от енергия, излъчван от тази пулсираща двойна звездна система, се отправя само в една посока. Бялото джудже е с размерите на Земята, но неговата маса е 200 000 пъти по-голяма от тази на нашата планета. Намира се в орбитата на студено червено джудже, което е с маса три пъти по-малка от тази на нашето Слънце, като прави едно завъртане около него за 3.8 часа. Изчисленията показват, че електромагнитното поле на звездната система е около 100 милиона пъти по-мощно от това на другите звезди.