Android малуер на име Escobar може да открадне данни от почти 200 банкови приложения

Android малуер на име Escobar може да открадне данни от почти 200 банкови приложения

1 | 15.03.2022