Vera - автономният автомобил на Volvo Trucks заработи в Швеция

Vera - автономният автомобил на Volvo Trucks заработи в Швеция

7 | 14.06.2019