Надзърнете в реактор за ядрен синтез благодарение на тази впечатляваща симулация (ВИДЕО)

Надзърнете в реактор за ядрен синтез благодарение на тази впечатляваща симулация (ВИДЕО)

0 | Преди 12 ч.