Анализът на данните от времевите редове на Глобалната система за позициониране (GPS) от близо 100 големи земетресения по света разкри доказателства за съществуването на предхождаща фаза на приплъзване на разлома, която настъпва около два часа преди сеизмичното разкъсване.

Във връзка с това ученият Роланд Бюргман пише: "Ако се потвърди, че зародишът на земетресението често включва часова предхождаща фаза, и ако бъдат разработени средства за надеждното ѝ измерване, би могло да се издаде предупреждение за последващи земетресения".

Стремежът към предсказване на силни земетресения е отдавнашна, но трудно постижима цел.

Краткосрочното прогнозиране на земетресения, което включва предупредителни сигнали от минути до месеци преди земетресението, зависи от наличието на ясен и наблюдаем геофизичен предварителен сигнал. В предишни ретроспективни проучвания е предложено да се наблюдава бавно асеизмично приплъзване в разломите преди основния трус, което служи като възможен предвестник. Въпреки това връзката между тези наблюдения и сеизмичните разкъсвания остава неясна. Тази несигурност възниква, тъй като тези наблюдения не предхождат пряко дадено събитие и често се случват без последващо земетресение, което поставя под въпрос съществуването на точен прекурсорен сигнал за прогнозиране на големи земетресения.

В това изследване учените представят всеобхватно глобално търсене на краткосрочно предшестващо приплъзване на разломи преди големи земетресения. Използвайки глобални GPS данни за времеви редове с висока скорост от 3026 геодезически станции по света, екипът учени оценяват изместването на разлома до два часа преди 90 различни земетресения с магнитуд 7 и повече. Статистическият анализ на тези данни разкрива фин сигнал, съответстващ на период на експоненциално ускоряване на приплъзването на разлома в близост до хипоцентъра на земетресението, започващ приблизително два часа преди разкъсването.

Според авторите тези открития предполагат, че много от големите земетресения започват с предварителна фаза на плъзгане или наблюденията могат да представляват заключителната част от по-дълъг и труден за измерване процес на предварително плъзгане. Въпреки че представят доказателства за предхождащ сигнал, предшестващ големи земетресения, учените предупреждават, че настоящите инструменти за мониторинг на земетресенията нямат необходимия обхват и прецизност, за да откриват или наблюдават предхождащо приплъзване в мащаба на отделните земетресения.

Снимка: Unsplash

Виж още: На дъното на океана има... дупка и това крие сериозна опасност