Автоматизацията навлиза все повече на работните места и това означава, че роботите по-често ще работят заедно с хората. Има обаче един проблем: роботите трудно предвиждат движението на хората, което води или до замръзването им на място, или до сблъсъци. За щастие учените от МИТ са разработили алгоритъм, който да предвижда по-добре пътя на хората на работното място.

Новият подход комбинира човешката траектория с база данни от движения и също взима под внимание конкретното време – ако току-що сте започнали да се движете, алгоритъмът знае, че едва ли бихте сменили веднага посоката.  

В резултат роботите трябва да бъдат по-уверени, но не и прекалено. Ранните симулации показват, че машините се объркват по-малко и се връщат по-бързо към работните си места, след като наблизо мине човек.

Все още има доста време, преди този алгоритъм да стане приложим в реални условия, но полезността му е очевидна. Роботите в заводи и складове могат да работят по-близо до хора без опасност от забавяне или контузия. Освен това този алгоритъм е приложим и при други форми на общуване като разпознаване на жестове и действия. С други думи роботите ще станат по-добри в разбирането на човешкото поведение като цяло.

Виж още: Made in Space: МКС вече приема частни туристи и бизнеси