Благодарение на ново завладяващо изследване хората може би са се доближили с още една стъпка до това да разберат как да създават червееви дупки.

Така поне смята Хатим Салех, научен сътрудник в Бристолския университет и съосновател на стартъпа DotQuantum, който твърди, че е изобретил нещо, което нарича "контрапортация", която "предоставя първия в историята практически план за създаване в лаборатория на червеева дупка, която доказано пресича пространството", според изявлението му.

Публикувано в списанието Quantum Science and Technology, изследването на Салех се фокусира върху нова техника за квантови изчисления, която би трябвало - поне на хартия - да може да възстанови малък обект в пространството "без да преминават никакви частици".

Въпреки че това е вълнуваща перспектива, реализирането на визията му ще изисква много повече време и усилия - да не говорим за квантовите компютри от следващо поколение, които все още дори не са проектирани. Ако изобщо е възможно нещо подобно.

Проучването предполага, че контрапортацията може да бъде постигната чрез изграждането на малка "локална червеева дупка" в лаборатория - и както се отбелязва в прессъобщението, вече се планира реалното изграждане на новаторската технология, описана в статията.

Макар че звучи много като телепортация, Салех отбелязва, че това не е съвсем същото нещо.

"Макар че контрапортацията постига крайната цел на телепортацията, а именно безтелесно пренасяне, тя забележително го прави без никакви откриваеми информационни носители, които пътуват през нея", казва квантовият експерт.

Концепцията разчита на уникален аспект на квантовата физика, наречен квантово заплитане, който позволява "напълно отделни квантови частици" да "бъдат свързани, без никога да си взаимодействат", както обяснява в изявлението си професорът по оптични комуникационни системи от Бристолския университет Джон Рарити.

"Тази корелация на разстояние може да бъде използвана за пренасяне на квантова информация (кубити) от едно място на друго, без да се налага частица да прекосява пространството, създавайки нещо, което може да се нарече преодолима червеева дупка", добави той.

За да се превърне контрапортацията в реалност обаче, ще са необходими още много изследвания - и бъдещи пробиви в областта на квантовите изчисления.

"За да се осъществи контрапортацията, трябва да се създаде изцяло нов тип квантов компютър: без обмен, при който комуникиращите страни не обменят частици", казва Салех.

За съжаление тези машини все още са далечна мечта, тъй като "никой все още не знае как да ги построи", признава Салех. Според изследователя, когато и ако този квантов компютър без обмен бъде построен, той може да се окаже революционен в областта.

"За разлика от широкомащабните квантови компютри, които обещават забележителни ускорения и които все още никой не знае как да построи, обещанието на безобменните квантови компютри дори от най-малък мащаб е да направят възможни привидно невъзможни задачи - като контрапортацията - чрез фундаментално включване на пространството заедно с времето", похвали се Салех.

Макар че това определено звучи като нещо от сюжета на филма "Интерстелар" от 2014 г., пресъздаването на малки обекти чрез използване на странностите на квантовия свят е вълнуващо предложение, независимо от това дали е далечна перспектива или не.

Снимка: Unsplash

Виж още: Интерактивните методи на образование - необходима стъпка от ново поколение