Учените от изследователската мисия „Розета“ получиха доказателство, потвърждаващо хипотезата за произхода на кометата Чурюмов-Герасименко, която гласи, че това се е случило в резултат на сливане на две отделни небесни тела. Това обяснява и необикновената форма на кометата.

 

Изследванията на кометата с помощта на многобройните инструменти на „Розета“ са показали, че нейната повърхност се състои от голям брой тераси, намиращи се на различна дълбочина. Това съответства на данните за слоестата структура на кометата. Детайлният анализ е показал, че характерът на тези слоеве е различен в голямата и по-малката част на кометата. Това показва, че двете части са се образували отделно, като по някое време са се сблъскали помежду си и са се слели в едно. Според изчисленията сблъсъкът е бил с много малка скорост на двете тела – едва около 1.5 метра в секунда.

 

По-рано налице бяха две теории за формата на кометата, първата от тях предполагаше именно взаимодействието на две отделни тела, а в другата ставаше на въпрос за силна ерозия в изтънената област между двете части на кометата.