Neuralink планира да започне тестовете върху хора до 6 месеца 

Neuralink планира да започне тестовете върху хора до 6 месеца 

3 | 02.12.2022